Certificering | Frimex.nl k

Certificering

Van organisaties worden steeds hogere prestaties verwacht. Kenmerkend is het effectief en kwaliteitsbewust werken. Dat begint bij de kwaliteitsborging van onze bedrijfsprocessen en met veiligheid voor u en voor onze medewerkers. Van concept tot en met uitvoering.

Frimex beschikt over veel relevante certificaten, waaronder:

  • ISO 9001:2015 certificaat kwaliteitssystemen
  • VCA** 2008/5.1 Veiligheids Checklist Aannemers
  • BRL 100 bedrijfscertificaat F-gassenĀ 
  • PED (Pressure Equipment Directive) typekeur
  • BRL 6000 KvINL procescertificaat
  • Sterkin certificaat elektrotechnisch installateur
  • NVKL-kwaliteitslabel koudetechniek
  • STEK-certificaat