Wet en regelgeving | Frimex.nl k

Wet en regelgeving

Wanneer u installaties en apparatuur in beheer heeft, moet u rekening houden met wettelijke verplichtingen op het gebied van milieu, veiligheid en hygiëne. Met name de wettelijke bepalingen die gaan over chemische en natuurlijke koudemiddelen zijn belangrijk.

De Europese Commissie heeft een wetgeving aangenomen om koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof versneld uit te faseren. Het gaat om de zogenaamde HFK’s of F-gassen die toegepast worden in koel- en vriesinstallaties. Uitfaseren betekent op termijn een verbod op het vullen en bijvullen van koelinstallaties met synthetische koudemiddelen.

De nieuwe wetgeving voorziet in:

  • Het terugdringen van het gebruik van synthetische koudemiddelen
  • Het terugdringen van het aantal lekkages van koel- en vriesinstallaties met een F-gas door meer verplichte lekcontroles

Voor lekcontroles kunt u terecht bij Frimex Service. Bij elke vorm van onderhoud en controles werken wij met gecertificeerde technici. Denk hierbij aan certificering van F-gassen, certificering van vakbekwaamheid kooldioxide, het uitvoeren van diverse NEN-keuringen en VCA certificering. Veiligheid en duurzaamheid staan bij ons altijd voorop. Wij helpen u aan alle wettelijke regels te voldoen waardoor u zich volledig kunt richten op uw bedrijfsvoering.

NEN inspecties

Conform de Arbowetgeving bent u verantwoordelijk voor uw elektrotechnische installaties en apparatuur.

Stekkerklare toestellen en technische installaties dienen periodiek te worden geïnspecteerd. Dit staat omschreven in de NEN3140. Voor elektrotechnische installaties is deze periode variabel. Op basis van de huidige norm hebben wij echter berekend, dat er minimaal eens per vijf jaar een inspectie dient te worden uitgevoerd. Wij kunnen u bovengenoemde diensten aanbieden en tevens de correctieve handelingen uitvoeren.


Neem contact op met onze specialisten voor advies op het gebied van onderhoud, wetten en regelgeving.