Service op maat | Frimex.nl k

Service op maat

Een storing komt altijd ongelegen. Het legt uw winkel stil, zorgt voor overlast en het is een bron van ergernis voor u, uw medewerkers en uw klanten.

Het vertrouwen van de klant kan er door worden geschaad en mogelijk komt de veiligheid of verkoop in gevaar. Het is dus zaak om een storing snel te verhelpen. Of beter nog: om ze te voorkomen. Frimex Service heeft verschillende onderhouds- en servicecontracten waarmee u uw bedrijfszekerheid zo goed mogelijk veilig stelt. Er zijn verschillende typen all-in contracten mogelijk, waaronder behalve storings- en reparatiewerkzaamheden ook preventief onderhoud en gerichte advisering vallen. Wilt u totale zekerheid, dan is een continue monitoring van uw koelen vriesinstallaties door het monitoringcentrum wellicht interessant.

Het dienstenpakket van Frimex Service bestaat uit twee delen: preventief onderhoud, met alle bijbehorende wettelijke verplichtingen, en correctieve service. Vooral het preventieve onderhoud is belangrijk voor de totale levenscyclus van een installatie. We voeren periodieke controles uit waarbij slijtagegevoelige onderdelen tijdig worden vervangen. Tijdens het correctieve onderhoud verhelpen we de acute storingen en reparaties. Dit wordt zo efficiƫnt mogelijk uitgevoerd, waarbij we afspraken maken over de responstijd en repairtijd. Dankzij onze landelijke dekking zijn wij in staat scherpe responstijden te realiseren.


Neem contact op met onze specialisten voor advies op het gebied van onderhoud.